الکتروموتور

نمایش:
پیش سفارش

الکتروموتور میکسان ترکیه - 1002AEX - ضدانفجار

(0)
الکتروموتور میکسان ترکیهالکتروموتور ضدانفجار 3 کیلوات - 3000 دورمارک میکسان ساخت ترکیهنوع: 1002AEXمشخصات فنی EX100:isolation classFIP65ولتاژ (V/HZ)400/50قدرت (kw)3قدرت (HP)4دور (min)2875وزن (kg)2..
پیش سفارش

الکتروموتور میکسان ترکیه - 1004AEX - ضدانفجار

(0)
الکتروموتور ضدانفجار 2.2 کیلوات - 1500 دورمارک میکسان ساخت ترکیهنوع: 1004AEXمشخصات فنی 1004AEX:isolation classFIP65ولتاژ (V/HZ)400/50قدرت (kw)2.20قدرت (HP)3دور (min)1430وزن (kg)22.4..
پیش سفارش

الکتروموتور میکسان ترکیه - 1004CEX - ضدانفجار

(0)
الکتروموتور ضدانفجار 3 کیلوات - 1500 دورمارک میکسان ساخت ترکیهنوع: 1004CEXمشخصات فنی 1004CEX:isolation classFIP65ولتاژ (V/HZ)400/50قدرت (kw)3قدرت (HP)4دور (min)1425وزن (kg)25.1..
پیش سفارش

الکتروموتور میکسان ترکیه - 1122AEX - ضدانفجار

(0)
الکتروموتور ضدانفجار 4 کیلوات - 3000 دورمارک میکسان ساخت ترکیهنوع: 1122AEXمشخصات فنی EX112:isolation classFIP65ولتاژ (V/HZ)400/50قدرت (kw)4قدرت (HP)5.50دور (min)2895وزن (kg)27.7..
پیش سفارش

الکتروموتور میکسان ترکیه - 1124CEX - ضدانفجار

(0)
الکتروموتور ضدانفجار 4 کیلوات - 1500 دورمارک میکسان ساخت ترکیهنوع: 1124CEXمشخصات فنی 1124CEX:isolation classFIP65ولتاژ (V/HZ)400/50قدرت (kw)4قدرت (HP)5.50دور (min)1445وزن (kg)29.8..
پیش سفارش

الکتروموتور میکسان ترکیه - 712AEX - ضدانفجار

(0)
الکتروموتور ضدانفجار 0.37 کیلوات - 3000 دورمارک میکسان ساخت ترکیهنوع: 712AEXمشخصات فنی EX71:isolation classFIP65ولتاژ (V/HZ)400/50قدرت (kw)0.37قدرت (HP)0.50دور (min)2790وزن (kg)6.5..
پیش سفارش

الکتروموتور میکسان ترکیه - 714BEX - ضدانفجار

(0)
الکتروموتور ضدانفجار 0.37 کیلوات - 1500 دورمارک میکسان ساخت ترکیهنوع: 714BEXمشخصات فنی EX71:isolation classFIP65ولتاژ (V/HZ)400/50قدرت (kw)0.37قدرت (HP)0.50دور (min)1425وزن (kg)7.2..
پیش سفارش

الکتروموتور میکسان ترکیه - 802BEX - ضدانفجار

(0)
الکتروموتور ضدانفجار 0.75 کیلوات - 3000 دورمارک میکسان ساخت ترکیهنوع: 802BEXمشخصات فنی EX80:isolation classFIP65ولتاژ (V/HZ)400/50قدرت (kw)0.75قدرت (HP)1دور (min)2800وزن (kg)9.1..
پیش سفارش

الکتروموتور میکسان ترکیه - 804BEX - ضدانفجار

(0)
الکتروموتور ضدانفجار 0.75 کیلوات - 1500 دورمارک میکسان ساخت ترکیهنوع: 804BEXمشخصات فنی EX80:isolation classFIP65ولتاژ (V/HZ)400/50قدرت (kw)0.75قدرت (HP)1دور (min)1430وزن (kg)10.8..
پیش سفارش

الکتروموتور میکسان ترکیه - 90L2BEX - ضدانفجار

(0)
الکتروموتور ضدانفجار 2.2 کیلوات - 3000 دورمارک میکسان ساخت ترکیهنوع: 90L2BEXمشخصات فنی EX90L:isolation classFIP65ولتاژ (V/HZ)400/50قدرت (kw)2.20قدرت (HP)3دور (min)2875وزن (kg)15.3..
پیش سفارش

الکتروموتور میکسان ترکیه - 90L4BEX - ضدانفجار

(0)
الکتروموتور ضدانفجار 1.5 کیلوات - 1500 دورمارک میکسان ساخت ترکیهنوع: 90L4BEXمشخصات فنی 90L4BEX:isolation classFIP65ولتاژ (V/HZ)400/50قدرت (kw)1.50قدرت (HP)2دور (min)1415وزن (kg)16.7..
پیش سفارش

الکتروموتور میکسان ترکیه - 90S2AEX - ضدانفجار

(0)
الکتروموتور ضدانفجار 1.5 کیلوات - 3000 دورمارک میکسان ساخت ترکیهنوع: 90S2AEXمشخصات فنی EX90:isolation classFIP65ولتاژ (V/HZ)400/50قدرت (kw)1.50قدرت (HP)2دور (min)2865وزن (kg)13.4..
پیش سفارش

الکتروموتور میکسان ترکیه - 90S4AEX - ضدانفجار

(0)
الکتروموتور ضدانفجار 1.1 کیلوات - 1500 دورمارک میکسان ساخت ترکیهنوع: 90S4AEXمشخصات فنی 90S4AEX:isolation classFIP65ولتاژ (V/HZ)400/50قدرت (kw)1.10قدرت (HP)1.50دور (min)1420وزن (kg)14.1..
نمایش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)