شلنگ

نمایش:

شلنگ ویبراتور بادی اینارکو اسپانیا - PNU25

(0)
شلنگ ویبراتور بادی 1 اینچمارک اینارکو ساخت اسپانیامشخصات فنی PNU25:قطر (mm)25طول شلنگ (m)4دور (rpm)20نیروی گریز از مرکز (N)700مصرف هوا (min/)400ظرفیت (m3/h)4وزن (kg)2.5..

شلنگ ویبراتور بادی اینارکو اسپانیا - PNU60

(0)
شلنگ ویبراتور بادی 2.5 اینچمارک اینارکو ساخت اسپانیامشخصات فنی PNU60:قطر (mm)58طول شلنگ (m)4دور (rpm)17نیروی گریز از مرکز (N)4.900مصرف هوا (min/)750ظرفیت (m3/h)27وزن (kg)7..

شلنگ ویبراتور بادی اینارکو اسپانیا - PNU80

(0)
شلنگ ویبراتور بادی 3 اینچمارک اینارکو ساخت اسپانیامشخصات فنی PNU80:قطر (mm/inch)80/3طول شلنگ (m)4دور (rpm)15نیروی گریز از مرکز (N)12.000مصرف هوا (min/)1250ظرفیت (m3/h)38وزن (kg)12.5..

شلنگ ویبراتور برقی اینارکو اسپانیا - M38AFE

(0)
شلنگ ویبراتور برقی 1.5 اینچمارک اینارکو ساخت اسپانیامشخصات فنی M38:قطر (inch/mm)38 / 1.5طول شلنگ (m)5طول کابل (m)10ولتاژ (V)42آمپراژ (A)8ظرفیت (m3/h)20وزن (kg)12..

شلنگ ویبراتور برقی اینارکو اسپانیا - M5AFE

(0)
شلنگ ویبراتور برقی 2 اینچمارک اینارکو ساخت اسپانیامشخصات فنی M5:قطر (inch/mm)50 / 2طول شلنگ (m)5طول کابل (m)10ولتاژ (V)42آمپراژ (A)10.5ظرفیت (m3/h)30وزن (kg)14..

شلنگ ویبراتور برقی اینارکو اسپانیا - M7AFP

(0)
شلنگ ویبراتور برقی 2.5 اینچمارک اینارکو ساخت اسپانیامشخصات فنی M7:قطر (inch/mm)65 / 2.5طول شلنگ (m)5طول کابل (m)10ولتاژ (V)42آمپراژ (A)22ظرفیت (m3/h)40وزن (kg)18..

شلنگ ویبراتور برقی میکاسا ژاپن - FX30

(0)
شلنگ ویبراتور برقی 1 اینچمارک میکاسا ژاپنمشخصات فنی FX30:قطر سر شلنگ (dia)32سایز سرشلنگ (inch)1طول شلنگ (m)6آمپراژ (A)4ولتاژ (V)48وزن (kg)10.3..

شلنگ ویبراتور برقی میکاسا ژاپن - FX40

(0)
شلنگ ویبراتور برقی 1.5 اینچمارک میکاسا ژاپنمشخصات فنی FX40:قطر سر شلنگ (dia)43سایز سرشلنگ (inch)1.5طول شلنگ (m)6آمپراژ (A)6ولتاژ (V)48وزن (kg)13.7..

شلنگ ویبراتور مکانیکی اینارکو اسپانیا - TNR6-38D

(0)
شلنگ ویبراتور مکانیکی 1.5 اینچمارک اینارکو ساخت اسپانیامشخصات فنی TNR6-38D:قطر (mm/inch)38/1.5طول شلنگ (m)6وزن (kg)15.8..

شلنگ ویبراتور مکانیکی اینارکو اسپانیا - TNR6-58D

(0)
شلنگ ویبراتور مکانیکی 2.5 اینچمارک اینارکو ساخت اسپانیامشخصات فنی TNR6-58D:قطر (mm/inch)58/2.5طول شلنگ (m)6وزن (kg)15.8..

شلنگ ویبراتور مکانیکی فوجی چین - FV28

(0)
شلنگ ویبراتور مکانیکیمارک فوجی ساخت چیناطلاعات فنی FV28:سایز (اینچ)1طول (متر)6شفت (میلیمتر)10میزان ضربه12.500 - 9.500دور3000..

شلنگ ویبراتور مکانیکی فوجی چین - FV38

(0)
شلنگ ویبراتور مکانیکیمارک فوجی ساخت چیناطلاعات فنی FV38:سایز (اینچ)1.5طول (متر)6شفت (میلیمتر)12میزان ضربه12.500 - 9.500دور3000..

شلنگ ویبراتور مکانیکی فوجی چین - FV45

(0)
شلنگ ویبراتور مکانیکیمارک فوجی ساخت چیناطلاعات فنی FV45:سایز (اینچ)2طول (متر)6شفت (میلیمتر)12میزان ضربه12.500 - 9.500دور3000..

شلنگ ویبراتور مکانیکی فوجی چین - FV60

(0)
شلنگ ویبراتور مکانیکیمارک فوجی ساخت چیناطلاعات فنی FV60:سایز (اینچ)2.5طول (متر)6شفت (میلیمتر)12میزان ضربه12.500 - 9.500دور3000..

شلنگ ویبراتور مکانیکی میکاسا ژاپن - GH32B

(0)
شلنگ ویبراتور مکانیکی  1/1/4 اینچمارک میکاسا ژاپنمشخصات فنی GH32B:قطر سر شلنگ (dia)32سایز سرشلنگ (inch)1/1.4طول شلنگ (m)6دامنه (mm)1.8فرکانس لرزش (HZ)150-208وزن (kg)15.1..
نمایش 1 تا 15 از 22 (2 صفحه)