ویبره

نمایش:

ویبره بدنه برقی میکسان ترکیه - VC2/700

(0)
7,800,000 تومان
ویبره بدنه برقیمارک میکسان ساخت کشور ترکیهکلاس دمایی: 120 درجه سانتیگرادجنس پوسته: آلومینیوم آلیاژ بالاجنس درب لنگ: فلزیدرجه محافظت در برابر نفوذ: IP66 (حفاظت در برابر آب و گردو خاک)تیپ: پایه دارفاز: ..

ویبره بدنه برقی میکسان ترکیه - VC6/180

(0)
7,000,000 تومان
ویبره بدنه برقیمارک میکسان ساخت کشور ترکیهکلاس دمایی: 120 درجه سانتیگرادجنس پوسته: آلومینیوم آلیاژ بالاجنس درب لنگ: فلزیدرجه محافظت در برابر نفوذ: IP66 (حفاظت در برابر آب و گردو خاک)تیپ: پایه دارفاز: ..

ویبره بدنه برقی میکسان ترکیه - VC6/250

(0)
8,000,000 تومان
ویبره بدنه برقیمارک میکسان ساخت کشور ترکیهکلاس دمایی: 120 درجه سانتیگرادجنس پوسته: آلومینیوم آلیاژ بالاجنس درب لنگ: فلزیدرجه محافظت در برابر نفوذ: IP66 (حفاظت در برابر آب و گردو خاک)تیپ: پایه دارفاز: ..

ویبره بدنه برقی میکسان ترکیه - VCF4/400 - فلنچدار

(0)
8,200,000 تومان
ویبره بدنه برقیمارک میکسان ساخت کشور ترکیهکلاس دمایی: 120 درجه سانتیگرادجنس پوسته: آلومینیوم آلیاژ بالاجنس درب لنگ: فلزیدرجه محافظت در برابر نفوذ: IP66 (حفاظت در برابر آب و گردو خاک)تیپ: فلنچدارفاز: س..

ویبره بدنه برقی میکسان ترکیه - VE 2/2400

(0)
19,000,000 تومان
ویبره بدنه برقیمارک میکسان ساخت کشور ترکیهکلاس دمایی: 120 درجه سانتیگرادجنس پوسته: آلومینیوم آلیاژ بالاجنس درب لنگ: فلزیدرجه محافظت در برابر نفوذ: IP66 (حفاظت در برابر آب و گردو خاک)تیپ: پایه دارفاز: ..

ویبره بدنه برقی میکسان ترکیه - VE2/1500

(0)
15,950,000 تومان
ویبره بدنه برقیمارک میکسان ساخت کشور ترکیهکلاس دمایی: 120 درجه سانتیگرادجنس پوسته: آلومینیوم آلیاژ بالاجنس درب لنگ: فلزیدرجه محافظت در برابر نفوذ: IP66 (حفاظت در برابر آب و گردو خاک)تیپ: پایه دارفاز: ..

ویبره بدنه برقی میکسان ترکیه - VEF2/1500 - فلنچدار

(0)
15,700,000 تومان
ویبره بدنه برقیمارک میکسان ساخت کشور ترکیهکلاس دمایی: 120 درجه سانتیگرادجنس پوسته: آلومینیوم آلیاژ بالاجنس درب لنگ: فلزیدرجه محافظت در برابر نفوذ: IP66 (حفاظت در برابر آب و گردو خاک)تیپ: فلنچدارفاز: س..

ویبره بدنه برقی میکسان ترکیه - VG2/3800

(0)
31,300,000 تومان
ویبره بدنه برقیمارک میکسان ساخت کشور ترکیهکلاس دمایی: 120 درجه سانتیگرادجنس پوسته: آلومینیوم آلیاژ بالاجنس درب لنگ: فلزیدرجه محافظت در برابر نفوذ: IP66 (حفاظت در برابر آب و گردو خاک)تیپ: پایه دارفاز: ..

ویبره بدنه برقی میکسان ترکیه - VG6/1700

(0)
24,850,000 تومان
ویبره بدنه برقیمارک میکسان ساخت کشور ترکیهکلاس دمایی: 120 درجه سانتیگرادجنس پوسته: آلومینیوم آلیاژ بالاجنس درب لنگ: فلزیدرجه محافظت در برابر نفوذ: IP66 (حفاظت در برابر آب و گردو خاک)تیپ: پایه دارفاز: ..

ویبره بدنه برقی میکسان ترکیه - VH2/4800

(0)
35,700,000 تومان
ویبره بدنه برقیمارک میکسان ساخت کشور ترکیهکلاس دمایی: 120 درجه سانتیگرادجنس پوسته: آلومینیوم آلیاژ بالاجنس درب لنگ: فلزیدرجه محافظت در برابر نفوذ: IP66 (حفاظت در برابر آب و گردو خاک)تیپ: پایه دارفاز: ..

ویبره بدنه برقی میکسان ترکیه - VH6/2700

(0)
33,100,000 تومان
ویبره بدنه برقیمارک میکسان ساخت کشور ترکیهکلاس دمایی: 120 درجه سانتیگرادجنس پوسته: آلومینیوم آلیاژ بالاجنس درب لنگ: فلزیدرجه محافظت در برابر نفوذ: IP66 (حفاظت در برابر آب و گردو خاک)تیپ: پایه دارفاز: ..
عدم موجودی در انبار

ویبره بدنه برقی میکسان ترکیه - VX20M - میکرو

(0)
2,800,000 تومان
ویبره بدنه برقی مارک میکسان ساخت کشور ترکیهکلاس دمایی: 100 درجه سانتیگرادتیپ: میکروفاز: تکفاز3000 دورمشخصات فنی VX20M:نیروی گریز از مرکز (KG)21نیروی گریز از مرکز (N)206زمان ایستا (kgmm)2.10وزن (k..

ویبره بدنه برقی میکسان ترکیه - VY25 - میکرو

(0)
2,900,000 تومان
ویبره بدنه برقی مارک میکسان ساخت کشور ترکیهکلاس دمایی: 100 درجه سانتیگرادتیپ: میکروفاز: سه فاز1500 دورمشخصات فنی VY25:نیروی گریز از مرکز (KG)25نیروی گریز از مرکز (N)245زمان ایستا (kgmm)9.94وزن (k..

ویبره بدنه برقی میکسان ترکیه - VY25M - میکرو

(0)
3,000,000 تومان
ویبره بدنه برقی مارک میکسان ساخت کشور ترکیهکلاس دمایی: 100 درجه سانتیگرادتیپ: میکروفاز: تکفاز1500 دورمشخصات فنی VY25M:نیروی گریز از مرکز (KG)25نیروی گریز از مرکز (N)245زمان ایستا (kgmm)9.94وزن (k..

ویبره بدنه برقی میکسان ترکیه - VY40M - میکرو

(0)
3,500,000 تومان
ویبره بدنه برقی مارک میکسان ساخت کشور ترکیهکلاس دمایی: 100 درجه سانتیگرادتیپ: میکروفاز: تکفاز3000 دورمشخصات فنی VY40M:نیروی گریز از مرکز (KG)39نیروی گریز از مرکز (N)383زمان ایستا (kgmm)3.88وزن (k..
نمایش 46 تا 60 از 62 (5 صفحه)