گارانتی فقط شامل نقایص فنی ناشی از تولید دستگاه در کارخانه می باشد.

•    مواردی که شامل گارانتی نمیشود:

1.    ادوات برقی و الکتریکی
2.    باطری و سیم پیچی
3.    شکستگی
4.    عدم استفاده مناسب و کاربردی
5.    صدمات ناشی از حمل و نقل بار
6.    صدمات ناشی از حوادث غیرقابل پیش بینی (آتش سوزی, تصادف, ضربه, نوسانات برقی, ورود رطوبت به داخل دستگاه)

•    توضیحات:
1.    استفاده از گارانتی فقط در آدرس اعلام شده این کارت معتبر می باشد.
2.    زمان دوره گارانتی محصولات در سایت درج گردیده است که زمان شروع آن از تاریخ فاکتور خرید محصول و پایان آن 6 ماه پس از تاریخ فاکتور می باشد.