اصالت کالا :

 شما عزیزان می توانید برای سنجش اصالت کالا به لینک موجود در هر محصول مراجعه نموده و با انتخاب کد های درج شده در محصول می توانید اصالت کالا را از شرکت سازنده بررسی نمایید و پس از خرید محصول می توانید شماره اصالت کالا درج شده در فاکتور و درج شده در روی محصول را بررسی نمایید.