موتور برق

نمایش:

موتور برق اولترا سایلنت کواکس چین - KDE17SS3

(0)
موتور برقمارک کواکس ساخت کشور چینکاوردار / اولتراسایلنتمشخصات فنی KDE17SS3:نوع شروع به کار / فازاستارتی / سه فازسوختدیزلجریان (HZ)50نوع موتورچهار سیلندر / آب خنک / 1500 دورتوان خروجی ریت (KVA)14توان خ..

موتور برق اولترا سایلنت کواکس چین - KDE20SS3

(0)
موتور برقمارک کواکس ساخت کشور چینکاوردار / اولتراسایلنتمشخصات فنی KDE20SS3:نوع شروع به کار / فازاستارتی / سه فازسوختدیزلجریان (HZ)50نوع موتورچهار سیلندر / آب خنک / 1500 دورتوان خروجی ریت (KVA)18توان خ..

موتور برق جیاندونگ چین - JD9000JWE2

(0)
موتور برق بنزینیمارک جیاندونگ ساخت کشور چینسیم پیچ تمام مسدارای چرخ و دسته و باطریمشخصات فنی  JD9000JWE2:موتورتک سیلندر, هواخنک, چهارزمانهنوع شروع به کار / فازاستارتی / تکفازتوان خروجی ریت (KW)6ت..

موتور برق جیاندونگ چین - JD10000JWE2

(0)
موتور برق بنزینیمارک جیاندونگ ساخت کشور چینسیم پیچ تمام مسدارای چرخ و دسته و باطریمشخصات فنی  JD10000JWE2:موتورتک سیلندر, هواخنک, چهارزمانهنوع شروع به کار / فازاستارتی / تکفازتوان خروجی ریت (KVA)..

موتور برق جیاندونگ چین - JD2800JW

(0)
موتور برق بنزینی جیاندونگساخت کشور چیندارای سیستم AVR تنظیمدارای سیستم استارت هندلیتکفازمشخصات موتور:نوع موتورهواخنک چهار زمانهتوان خروجی800 واتحداکثر توان1 کیلوواتجریان خروجی4.5 آمپر حداکثر جریا..

موتور برق جیاندونگ چین - JD2800N

(0)
موتور برق بنزینیمارک جیاندونگ ساخت کشور چینمشخصات فنی JD2800N:نوع شروع به کار / فازهندلی / تکفازسوختبنزینجریان (HZ)50سیستم ولتاژAVRتوان  (KW)1جریان خروجی (V/A)12/8.3ساعت کار مداوم (h)13.5..

موتور برق جیاندونگ چین - JD3500AR LUX

(0)
موتور برق بنزینی جیاندونگساخت کشور چیندارای سیستم AVR تنظیم ولتاژدارای سیستم استارت هندلیتکفازمشخصات موتور:نوع موتورهواخنک چهار زمانهحداقل توان1800 واتحداکثر توان2000 واتجریان خروجی8.5 آمپرفرکانس50 هر..

موتور برق جیاندونگ چین - JD5000AR LUX

(0)
موتور برق بنزینی جیاندونگساخت کشور چیندارای سیستم AVR تنظیم ولتاژدارای سیستم استارت هندلیتکفازمشخصات موتور:نوع موتورهواخنک چهار زمانهحداقل توان2.2 کیلوواتحداکثر توان2.5 کیلوواتجریان خروجی11 آمپرفرکانس..

موتور برق جیاندونگ چین - JD5000DXE

(0)
موتور برق بنزینی جیاندونگساخت کشور چیندارای سیستم AVR تنظیم ولتاژدارای سیستم استارت استارتیتکفازمشخصات موتور:نوع موتورهواخنک چهار زمانهحداقل توان2.2 کیلوواتحداکثر توان2.5 کیلوواتجریان خروجی11 آمپرفرکا..

موتور برق جیاندونگ چین - JD5500AR LUX

(0)
موتور برق بنزینی جیاندونگساخت کشور چیندارای سیستم AVR تنظیمدارای سیستم استارت هندلیتکفازمشخصات موتور:نوع موتورهواخنک چهار زمانهتوان خروجی2.5 کاواحداکثر توان3 کاواجریان خروجی12 آمپر حداکثر جریان خ..

موتور برق جیاندونگ چین - JD5500DXETHB

(0)
موتور برق بنزینی جیاندونگساخت کشور چیندارای سیستم AVR تنظیمدارای سیستم استارت استارتیتکفازمشخصات موتور:نوع موتورهواخنک چهار زمانهتوان خروجی2.5 کاواحداکثر توان3 کاواجریان خروجی12 آمپر حداکثر جریان..

موتور برق جیاندونگ چین - JD5500JW

(0)
موتور برق بنزینی جیاندونگساخت کشور چیندارای سیستم AVR تنظیمدارای سیستم استارت هندلیتکفازمشخصات موتور:نوع موتورهواخنک چهار زمانهتوان خروجی2.5 کاواحداکثر توان3 کاواجریان خروجی12 آمپر حداکثر جریان خ..

موتور برق جیاندونگ چین - JD5500JWE2

(0)
موتور برق بنزینی جیاندونگساخت کشور چیندارای سیستم AVR تنظیمدارای سیستم استارت هندلیتکفازمشخصات موتور:نوع موتورهواخنک چهار زمانهتوان خروجی2.5 کاواحداکثر توان3 کاواجریان خروجی12 آمپر حداکثر جریان خ..

موتور برق جیاندونگ چین - JD6000DXETHB

(0)
موتور برق بنزینی جیاندونگساخت کشور چیندارای سیستم AVR تنظیمدارای سیستم استارت استارتیتکفازمشخصات موتور:نوع موتورهواخنک چهار زمانهتوان خروجی2.5 کاواحداکثر توان3 کاواجریان خروجی12 آمپر حداکثر جریان..

موتور برق جیاندونگ چین - JD6000JW

(0)
موتور برق بنزینی جیاندونگساخت کشور چیندارای سیستم AVR تنظیمدارای سیستم استارت هندلیتکفازمشخصات موتور:نوع موتورهواخنک چهار زمانهتوان خروجی2.5 کاواحداکثر توان3 کاواجریان خروجی12 آمپر حداکثر جریان خ..
نمایش 1 تا 15 از 56 (4 صفحه)