دیزل ژنراتور

نمایش:

دیزل ژنراتور بادوین چین - 4M06G35/5

(0)
دیزل ژنراتور سوپر سایلنتموتور:بادوین ساخت چینژنراتور:استامفورد پاور(کوبله فابریک و کوبله ایران)کانوپی دار / بدون کانوپیبی صدا / صدارمشخصات موتور:موتورچهار سیلندرتوان پرایم:(kWe-kVA)(26-32)توان استندبا..

دیزل ژنراتور اولترا سایلنت کیپور چین - KDE 105 SS3

(0)
دیزل ژنراتور مارک کیپور ساخت کشور چینتوان: 93.5 کاواسوپر سایلنتکانوپی دار فابریکمشخصات ژنراتور:فرکانس (هرتز)50توان پرایم (KW) - (KVA)68 - 85توان استندبای (KW) - (KVA)74.8 - 93.5ولتاژ (V)400/230جریان (..

دیزل ژنراتور بادوین چین - 4M06G50/5

(0)
دیزل ژنراتور موتور:بادوین ساخت چینژنراتور:استامفورد پاور(کوبله فابریک و کوبله ایران)کانوپی دار/بدون کانوپیبی صدا/صدا دارمشخصات موتور:موتورچهار سیلندرتوان پرایم:(kWe-kVA)(36-45)توان استندبای :(kWe..

دیزل ژنراتور بادوین چین - 4M10G110/5

(0)
دیزل ژنراتور موتور:بادوین ساخت چینژنراتور:استامفورد پاور(کوبله فابریک و کوبله ایران)کانوپی دار/بدون کانوپیبی صدا/صدا دارمشخصات موتور:موتورچهار سیلندرتوان پرایم:(kWe-kVA)(80-100)توان استندبای :(kW..

دیزل ژنراتور بادوین چین - 4M10G70/5

(0)
دیزل ژنراتورموتور:بادوین ساخت چینژنراتور:استامفورد پاور(کوبله فابریک و کوبله ایران)کانوپی دار/بدون کانوپیبی صدا/صدا دارمشخصات موتور:موتورچهار سیلندرتوان پرایم:(kWe-kVA)(50-63)توان استندبای :(kWe-kVA)(..

دیزل ژنراتور بادوین چین - 4M10G88/5

(0)
دیزل ژنراتور موتور:بادوین ساخت چینژنراتور:استامفورد پاور(کوبله فابریک و کوبله ایران)کانوپی دار/بدون کانوپیبی صدا/صدا دارمشخصات موتور:موتورچهار سیلندرتوان پرایم:(kWe-kVA)(64-80)توان استندبای :(kWe..

دیزل ژنراتور بادوین چین - 6M11G150/5

(0)
دیزل ژنراتورموتور:بادوین ساخت چینژنراتور:استامفورد پاور(کوبله فابریک و کوبله ایران)کانوپی دار/بدون کانوپیبی صدا/صدا دارمشخصات موتور:موتورشش سیلندرتوان پرایم:(kWe-kVA)(108-135)توان استندبای :(kWe-kVA)(..

دیزل ژنراتور بادوین چین - 6M11G165/5

(0)
دیزل ژنراتور موتور:بادوین ساخت چینژنراتور:استامفورد پاور(کوبله فابریک و کوبله ایران)کانوپی دار/بدون کانوپیبی صدا/صدا دارمشخصات موتور:موتورشش سیلندرتوان پرایم:(kWe-kVA)(120-150)توان استندبای :(kWe..

دیزل ژنراتور بادوین چین - 6M16G220/5

(0)
دیزل ژنراتور موتور:بادوین ساخت چینژنراتور:استامفورد پاور(کوبله فابریک و کوبله ایران)کانوپی دار/بدون کانوپیبی صدا/صدا دارمشخصات موتور:موتورشش سیلندرتوان پرایم:(kWe-kVA)(160-200)توان استندبای :(kWe..

دیزل ژنراتور بادوین چین - 6M16G250/5

(0)
دیزل ژنراتور موتور:بادوین ساخت چینژنراتور:استامفورد پاور(کوبله فابریک و کوبله ایران)کانوپی دار/بدون کانوپیبی صدا/صدا دارمشخصات موتور:موتورشش سیلندرتوان پرایم:(kWe-kVA)(184-230)توان استندبای :(kWe..

دیزل ژنراتور بادوین چین - 6M16G275/5

(0)
دیزل ژنراتور موتور:بادوین ساخت چینژنراتور:استامفورد پاور(کوبله فابریک و کوبله ایران)کانوپی دار/بدون کانوپیبی صدا/صدا دارمشخصات موتور:موتورشش سیلندرتوان پرایم:(kWe-kVA)(200-250)توان استندبای :(kWe..

دیزل ژنراتور بادوین چین - 6M21G385/5

(0)
دیزل ژنراتور موتور:بادوین ساخت چینژنراتور:استامفورد پاور(کوبله فابریک و کوبله ایران)کانوپی دار/بدون کانوپیبی صدا/صدا دارمشخصات موتور:موتورشش سیلندرتوان پرایم:(kWe-kVA)(280-350)توان استندبای :(kWe..

دیزل ژنراتور بادوین چین - 6M21G440/5

(0)
دیزل ژنراتور موتور:بادوین ساخت چینژنراتور:استامفورد پاور(کوبله فابریک و کوبله ایران)کانوپی دار/بدون کانوپیبی صدا/صدا دارمشخصات موتور:موتورشش سیلندرتوان پرایم:(kWe-kVA)(320-400)توان استندبای :(kWe..

دیزل ژنراتور بادوین چین - 6M21G500/5

(0)
دیزل ژنراتور موتور:بادوین ساخت چینژنراتور:استامفورد پاور(کوبله فابریک و کوبله ایران)کانوپی دار/بدون کانوپیبی صدا/صدا دارمشخصات موتور:موتورشش سیلندرتوان پرایم:(kWe-kVA)(360-450)توان استندبای :(kWe..

دیزل ژنراتور سوپر سایلنت کیپور چین - KDE 85 S3

(0)
دیزل ژنراتور مارک کیپور ساخت کشور چینتوان: 80 کاواسوپر سایلنتکانوپی دار فابریکمشخصات ژنراتور:فرکانس (هرتز)50توان ریت  (KVA)72.5توان ماکزیمم  (KVA)79.8ولتاژ (V)400/230جریان (A)104.6دور (RPM)1..
نمایش 1 تا 15 از 40 (3 صفحه)