کواکس

نمایش:

موتور برق اولترا سایلنت کواکس چین - KDE17SS3

(0)
موتور برقمارک کواکس ساخت کشور چینکاوردار / اولتراسایلنتمشخصات فنی KDE17SS3:نوع شروع به کار / فازاستارتی / سه فازسوختدیزلجریان (HZ)50نوع موتورچهار سیلندر / آب خنک / 1500 دورتوان خروجی ریت (KVA)14توان خ..

موتور برق اولترا سایلنت کواکس چین - KDE20SS3

(0)
موتور برقمارک کواکس ساخت کشور چینکاوردار / اولتراسایلنتمشخصات فنی KDE20SS3:نوع شروع به کار / فازاستارتی / سه فازسوختدیزلجریان (HZ)50نوع موتورچهار سیلندر / آب خنک / 1500 دورتوان خروجی ریت (KVA)18توان خ..

موتور برق سوپر سایلنت کواکس چین - KDE12STA

(0)
موتور برقمارک کواکس ساخت کشور چینکاوردار / سوپرسایلنتمشخصات فنی KDE12STA:نوع شروع به کار / فازاستارتی / تکفازسوختدیزلجریان (HZ)50نوع موتورچهارزمانه / دو سیلندر / آب خنک / 3000 دورتوان خروجی ریت (KVA)8..

موتور برق سوپر سایلنت کواکس چین - KDE12STA3

(0)
موتور برقمارک کواکس ساخت کشور چینکاوردار / سوپرسایلنتمشخصات فنی KDE12STA3:نوع شروع به کار / فازاستارتی / سه فازسوختدیزلجریان (HZ)50نوع موتورچهارزمانه / دو سیلندر / آب خنک / 3000 دورتوان خروجی ریت (KVA..

موتور برق کواکس چین - CV1500 DX

(0)
موتور برقمارک کواکس ساخت کشور چینمشخصات فنی CV1500 DX:نوع شروع به کار / فازهندلی / تکفازسوختبنزینجریان (HZ)50سیستم ولتاژAVRتوان  (KW)1نوع موتورتک سیلندر / چهارزمانهنوع پوششبدون کاور..

موتور برق کواکس چین - KDE7000E

(0)
موتور برقمارک کواکس ساخت کشور چینمشخصات فنی KDE7000E:نوع شروع به کار / فازاستارتی / تکفازسوختدیزلجریان (HZ)50سیستم ولتاژAVRتوان خروجی ریت (KVA)4.5توان خروجی ماکزیمم (KVA)5ابعاد (mm)655*492*720وزن خالص..

موتور برق کواکس چین - KDE7000T

(0)
موتور برقمارک کواکس ساخت کشور چینتیپ: سایلنت (بدون صدا / کاوردار)مشخصات فنی KDE7000T:نوع شروع به کار / فازاستارتی / تکفازسوختدیزلجریان (HZ)50سیستم ولتاژAVRتوان خروجی ریت (KVA)4.5توان خروجی ماکزیمم (KV..

موتور برق کواکس چین - KDE7500E

(0)
موتور برقمارک کواکس ساخت کشور چینمشخصات فنی KDE7500E:نوع شروع به کار / فازاستارتی / تکفازسوختدیزلجریان (HZ)50نوع موتورچهارزمانه / تک سیلندر / هواخنک / 3000 دورتوان خروجی ریت (KVA)5توان خروجی ماکزیمم (..

موتور برق کواکس چین - KDE8500E3

(0)
موتور برقمارک کواکس ساخت کشور چینمشخصات فنی KDE8500E3:نوع شروع به کار / فازاستارتی /سه فازسوختدیزلجریان (HZ)50سیستم ولتاژAVRتوان خروجی ریت (KVA)7.5توان خروجی ماکزیمم (KVA)8.1ابعاد (mm)640*525*720وزن خ..

موتور برق کواکس چین - KDE8500T

(0)
موتور برقمارک کواکس ساخت کشور چینکاوردارمشخصات فنی KDE8500T:نوع شروع به کار / فازاستارتی / تکفازسوختدیزلجریان (HZ)50نوع موتورچهارزمانه / تک سیلندر / هواخنک / 3000 دورتوان خروجی ریت (KVA)6توان خروجی ما..

موتور برق کواکس چین - KDE8500T3

(0)
موتور برقمارک کواکس ساخت کشور چینتیپ: سایلنت ( کم صدا / کاوردار)مشخصات فنی KDE8500T3:نوع شروع به کار / فازاستارتی /سه فازسوختدیزلجریان (HZ)50سیستم ولتاژAVRتوان خروجی ریت (KVA)7.5توان خروجی ماکزیمم (KV..

موتور پمپ آب کواکس چین - KDP20

(0)
موتور پمپ آب سایز 2 اینچمارک کواکس ساخت کشور چینمشخصات فنی KDP20:سوخت / نوع شروع به کاردیزل / هندلیموتورKM170توان موتور (KW)2.8قطر مکش (inch/mm)50 / 2دبی (m3/h)22ارتفاع (m)15ارتعاش صدا (dB)74مصرف سوخت..

موتور پمپ آب کواکس چین - KDP30

(0)
موتور پمپ آب سایز 3 اینچمارک کواکس ساخت کشور چینمشخصات فنی KDP30:سوخت / نوع شروع به کاردیزل / هندلیموتورKM178توان موتور (KW)4قطر مکش (inch/mm)80 / 3دبی (m3/h)30ارتفاع (m)13ارتعاش صدا (dB)76مصرف سوخت (..
نمایش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)